topbanner - horissont.jpg
Afsøg vandet.JPG

Afsøg vandet og find havørrederne i Limfjorden

- Havørrederne svømmer ofte rundt i stimer og den bedste strategi vil ofte være at komme over en masse vand indtil fiskene er lokaliseret!

Hvordan finder jeg havørrederne i Limfjorden?
Koncentrer indsatsen, hvor der er små variationer, som f.eks. afslutninger på tang- og ålegræsbevoksninger, badekar i et ellers lavvandet område, små pynter, rev og lignende. Fanger du ikke fisk i løbet af en halv time, så giv pladsen en kort pause og prøv igen. Fanger du stadig ikke noget, så overvej at skifte plads.

 
 OP