topbanner - horissont.jpg

Fisk på lavt vand.jpg

Fisk på det helt lave vand i Limfjorden

- Ved alt kystfiskeri er det god praksis at fiske det lave vand af før du vader ud, men i Limfjorden er det vigtigere end de fleste andre steder!

Fiskene fanges på lavt vand i Limfjorden
Erfaringerne viser, at langt de fleste fisk fanges helt inde under land, og ofte på meget lavt vand helt ned til 20-30 cm dybde. Som følge heraf er det nødvendigt at fiske højt i vandet for at undgå bund, tang og ålegræs, og de fleste lokale lystfiskere bruger da også blink i størrelse 4-12 gram eller flydeline og lette fluer. Hvorfor fiskene går tættere på land i Limfjorden end andre steder er uvist, men en mulig forklaring er, at den høje tæthed af sæler i fjorden trykker havørrederne ind på helt lavt vand.

Det er en fordel at fiske fra land i Limfjorden
Fiskeri fra land har den helt klare fordel, at du ikke skræmmer fiskene, og at du langt hurtigere kan dække noget vand og lokalisere fiskene.

 
 OP