topbanner - kurv.jpg
Blød bund.JPG

Den bløde bund i Limfjorden

- Kysttypen findes typisk inderst i fjordene, hvor vandudskiftningen er lille, og vandet er mindre salt pga. tilløb fra åer og bække. Når vandtemperaturen når 6 °C, sker der ting og sager...

Selvom den bløde, mudrede bund måske ser kedelig ud, er det ofte her, du finder havørrederne i den kolde tid, da tilførslerne af ferskvand gør det mindre energikrævende for fiskene at opretholde den rette saltbalance.

Varm vand er en magnet i den kolde tid i Limfjorden
I det tidlige forår er det også her vandet varmes først op, og netop varme er om en magnet på havørrederne i den kolde tid. De første sværmninger af børsteorme kommer altid på den bløde bund, da vandet varmer hurtigere op her, end på de dybere og mere strømfyldte pladser. Sværmningerne starter som regel, når vandtemperaturen sniger sig op på ca. 6 °C.

Havørredernes ædeorgie i Limfjorden
For havørrederne er det et regulært ædeorgie, og her kan du være heldig at få et helt fantastisk fiskeri med børsteormsimitationer fisket på fluestang eller bombarda. Der findes også flere blødbundspladser i  Langerak, i fjordens østlige del, hvor der er lavvandede sandflader på begge sider af sejlrenden.

 
 OP