topbanner - kurv.jpg
Revlekyster.JPG

Revlekyster i Limfjorden

- Mange af Limfjordens kyster er såkaldte revlekyster, hvor dybere mørke områder afbrydes af langsgående lavvandede revler.

Bunden er overvejende sandet, men ensformigheden brydes ofte af større sten, områder med gruset bund og undervandsvegetation. De dybere områder mellem revlerne kan holde på masser af havørreder. Disse områder kaldes ofte for badekar. Ved højvande findes fiskene ofte inde i det inderste mørke bælte, som kan fiskes af fra stranden, mens det ved lavvande kan være nødvendigt at vade ud på 1. eller 2. revle.

Pas på; det kan være farligt at vade langt ud!

 
 OP