topbanner - horissont.jpg

Middel vandstand.JPG

Middel til høj vandstand fisker bedst i Limfjorden

- De fleste pladser kan fiskes fra land eller ved kun at vade få meter ud.

Limfjorden fisker generelt bedst ved middel til høj vandstand (-10 til +50 cm). Ved lavvande trækker fiskene typisk længere ud, og det vil ofte være nødvendigt at gå længere ud i vandet for at komme på kastehold af dem. Men husk at affiske vandet før og mens du går ud.

På DMI’s havprognose kan du se en række relevante udsigter for bl.a. vandstand og vandtemperatur.

 
 OP