topbanner - horissont.jpg

Vandskifte (2).JPG

Fisk ved vandskifte i Limfjorden

- Der fanges havørreder i Limfjorden uanset om strømmen er i øst eller vest, men flere har erfaring med, at fiskeriet er bedst omkring tidspunkterne, hvor strømmen skifter.

Vandstrømningerne i Limfjorden er en kompleks størrelse, der overordnet styres af to faktorer; vindpåvirkning og vandstandsforskellen mellem Nordsøen og Kattegat. Størstedelen af tiden er strømmen i Limfjorden østgående.

DMI’s havprognose kan du se en række relevante udsigter for bl.a. strøm og strømretning.

 
 OP