topbanner - horissont.jpg

Variation.JPG

Søg variationen i Limfjorden

- Pynter og små spidser gør ofte, at havørrederne kommer tæt på land i, når de trækker langs kysten.

Fiskene følger ofte tangbælter rundt langs kysten, da disse er hjemsted for en lang række af ørredens byttedyr. De steder, hvor tangbælterne breder sig ud og strækker sig tæt ind til kysten, vil typisk holde på fiskene. Ofte er det små variationer i de fysiske forhold, der afgør om en plads holder fisk eller ej.

Koncentrer indsatsen på de pladser, der mest sandsynligt holder fisk
Kystfiskeri handler derfor i høj grad om at læse vandet og koncentrere indsatsen på de pladser, der mest sandsynligt holder fisk. Små pynter, små lysninger i tætte ålegræsenge og små tilløb af ferskvand, er eksempler på nogle af de variationer, du som kystfisker skal have øje for.

 
 OP