topbanner - horissont.jpg

Klart vand.JPG

Fisk når vandet klarer op i Limfjorden

- Algeopblomstringer og vind er faktorer, der har betydning for vandets klarhed.

Fiskeri ved pålandsvind i Limfjorden
Ved pålandsvind vil du på mange pladser i Limfjorden opleve, at vandet bliver meget uklart og selv om mange af ørredernes byttedyr hvirvles op, og ørrederne bliver mindre sky, er forholdene ikke optimale for at fange fisk.

Fiskeri i klart vand i Limfjorden
Ved helt klart vand er fiskene sky, og de opholder sig oftest på dybere vand. De optimale forhold er som regel i perioden, når vandet klarer op. Det kan derfor betale sig at holde øje med vindretninger og vælge plads efter det.

Brug kortet på forsiden til at se den nuværende vindretning og temperatur.

 
 OP